De VeranderKIZT

Individuele ondersteuning

Je eigen leven vormgeven midden in de samenleving ook als je ondersteuning nodig hebt? Dat kan! Een gids voor individuen, organisaties van zorg & welzijn en gemeenten.

Wijkontwikkeling & inclusief ondernemerschap

Wat is een inclusieve wijk? Hoe creëer je leef-, leer- en werkomgevingen waar elk individu optimaal kan deelnemen? Een gids voor wijkontwikkelaars en inclusief ondernemers

De achtergrond van de VeranderKIZT

Visie en strategie voor transformatie in het sociale domein vanuit het perspectief van een inclusieve samenleving. Hoe de VeranderKIZT ontwikkeld werd.

Inclusie voor veranderaars

Hoe zet je een cocreatief veranderproces op met mensen die ondersteuning krijgen, hun familie, buurtbewoners, professionals, managers en beleidsmakers?

Over de VeranderKIZT

De VeranderKIZT is ontwikkeld om de transitie in het sociale domein gemakkelijker te maken en een inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, cultuur, achtergrond, talenten of beperkingen. Wijkteams, gemeenten, organisaties van zorg & welzijn, maar ook mensen zelf kunnen met de VeranderKIZT aan de slag. De VeranderKIZT is erop gericht dat organisaties van zorg & welzijn mensen oud of jong zo ondersteunen dat zij gewaardeerde rollen kunnen vervullen in de samenleving en deelnemen aan het gewone leven in de wijk, op school, op de arbeidsmarkt of in clubs en verenigingen. Je ondersteunt mensen grip te krijgen op hun leven door hun eigen interesses en talenten in te zetten en gebruik te maken van gewone voorliggende voorzieningen. Door de talenten, wensen en interesses van mensen te verbinden ontstaan nieuwe contacten en wederkerige ondersteuningsrelaties als onderdeel van het leven zelf. Lees meer…

TEAM

 

 

 

 

 

Anouk Bolsenbroek

 

 

 

 

 

Wil Molenaar

 

 

 

 

 

Marieke van Noort

 

 

 

 

 

Guus van Bork

 

 

 

 

 

Philien Blok

 

 

 

 

 

Hans Kroon

 

 

 

 

 

Ans Cornel

 

 

 

 

 

Anne Wibaut