• Website VeranderKIZT page header

    OVER DE VERANDERKIZT

  • De VeranderKIZT is ontwikkeld om de transitie in het sociale domein gemakkelijker te maken en een inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, cultuur, achtergrond, talenten of beperkingen. Wijkteams, gemeenten, organisaties van zorg & welzijn, maar ook mensen zelf kunnen met de VeranderKIZT aan de slag. De VeranderKIZT is erop gericht dat organisaties van zorg & welzijn mensen oud of jong zo ondersteunen dat zij gewaardeerde rollen kunnen vervullen in de samenleving en deelnemen aan het gewone leven in de wijk, op school, op de arbeidsmarkt of in clubs en verenigingen. Je ondersteunt mensen grip te krijgen op hun leven door hun eigen interesses en talenten in te zetten en gebruik te maken van gewone voorliggende voorzieningen. Door de talenten, wensen en interesses van mensen te verbinden ontstaan nieuwe contacten en wederkerige ondersteuningsrelaties als onderdeel van het leven zelf.

    Met de VeranderKIZT werk je in een veranderteam van wijkbewoners, professionals, managers, bestuurders en beleidsmensen. Gebaseerd op een visie op de inclusieve samenleving breng je gelijk innovatieve werkwijzen in praktijk. Je maakt gebruik van inzichten uit de sociale rolversterking, wijkontwikkeling, en inclusief ondernemerschap. Op basis van je ervaringen maak je een veranderplan voor je eigen organisatie.

    De coaching en training met de VeranderKIZT wordt uitgevoerd door de coaches van Inclusionlab. Zij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van veranderprocessen gericht op inclusie in zorg&welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten.